خرید سریع
فروش سریع
کامیون بیست
ثبت آگهی
ورود
کامیون بیست
برند
تیپ
کامیونت بادسان B 8 در کامیون ۲۰

کامیونت بادسان B 8

277 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1384
کامیونت ایسوزو ۶ تن در کامیون ۲۰

کامیونت ایسوزو ۶ تن

278 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1395
کامیونت بادسان B 8 در کامیون ۲۰

کامیونت بادسان B 8

280 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1382
کامیونت آمیکو ۵۲۰۰ در کامیون ۲۰

کامیونت آمیکو ۵۲۰۰

281 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1393
کامیونت ایسوزو ۶ تن در کامیون ۲۰

کامیونت ایسوزو ۶ تن

282 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1393
کامیونت ایسوزو ۶ تن در کامیون ۲۰

کامیونت ایسوزو ۶ تن

284 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1395
کامیونت دانگ فنگ کاویان در کامیون ۲۰

کامیونت دانگ فنگ کاویان

290 روز پیش
تهران, تهران
توافقی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1392
کامیونت دانگ فنگ کاویان در کامیون ۲۰

کامیونت دانگ فنگ کاویان

291 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1390
کامیونت فوسو ۸ تن در کامیون ۲۰

کامیونت فوسو ۸ تن

291 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1401
کامیونت ایسوزو ۵ تن در کامیون ۲۰

کامیونت ایسوزو ۵ تن

292 روز پیش
تهران, تهران
توافقی
بیمه بیشتر از 6 ماه
سال ساخت 1391