خرید سریع
فروش سریع
کامیون بیست
ثبت آگهی
ورود
کامیون بیست
برند
تیپ
تریلر وزین پرشیا سه محور در کامیون ۲۰

تریلر وزین پرشیا سه محور

344 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بدون بیمه
سال ساخت 1402
تریلر مهران دو محور در کامیون ۲۰

تریلر مهران دو محور

367 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر وزین پرشیا دو محور در کامیون ۲۰

تریلر وزین پرشیا دو محور

368 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر وزین پرشیا دو محور در کامیون ۲۰

تریلر وزین پرشیا دو محور

370 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ایران کمپرس دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ایران کمپرس دو محور

370 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1399
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

370 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

370 روز پیش
پاوه, کرمانشاه
توافقی
بدون بیمه
سال ساخت 1375
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

371 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

371 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

371 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1400