خرید سریع
فروش سریع
کامیون بیست
ثبت آگهی
ورود
کامیون بیست
برند
تیپ
تریلر وزین پرشیا سه محور در کامیون ۲۰

تریلر وزین پرشیا سه محور

161 روز پیش
تهران, تهران
نقدی
بدون بیمه
سال ساخت 1402
تریلر مهران دو محور در کامیون ۲۰

تریلر مهران دو محور

184 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر وزین پرشیا دو محور در کامیون ۲۰

تریلر وزین پرشیا دو محور

185 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر وزین پرشیا دو محور در کامیون ۲۰

تریلر وزین پرشیا دو محور

187 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ایران کمپرس دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ایران کمپرس دو محور

187 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1399
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

187 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

188 روز پیش
پاوه, کرمانشاه
توافقی
بدون بیمه
سال ساخت 1375
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

188 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

188 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1401
تریلر ماموت دو محور در کامیون ۲۰

تریلر ماموت دو محور

188 روز پیش
تهران, تهران
اقساطی
بدون بیمه
سال ساخت 1400